Διάγνωση

Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διάγνωση του ασθενούς απαιτείται μαγνητική τομογραφία λόγω μη επεμβατικού χαρακτήρα υψηλής ακρίβειας αποτελεσμάτων.

Είναι η πιο συνηθισμένη εξέταση που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σπονδυλικής στήλης. Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή άλλες χημικές ουσίες, επίσης η εφαρμογή της γεφυρώνει το χάσμα της ανατομικής απεικόνισης και της μοριακής απεικόνισης καθώς προσφέρει τη δυνατότητα χωρικής απεικόνισης της λειτουργικής κατάστασης των ιστών.

Με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) είναι δυνατή η σταδιοποίηση και ο χαρακτηρισμός, η εκτίμηση της πορείας της νόσου και η παρατήρηση της ανταπόκρισης των ιστών στη θεραπεία. Η δυνατότητα εφαρμογής σε όλες σχεδόν τις ανατομικές περιοχές και η ραγδαία εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας υπόσχονται ταχύτερη, καλύτερη και ακόμα πιο έγκαιρη διάγνωση σε σχέση με άλλες πιο πολύπλοκες και ακριβότερες μεθόδους.

Μαγνητικός τομογράφος

Η ύπαρξη ειδικά σχεδιασμένων μαγνητικών τομογράφων με τα χαρακτηριστικά του “ανοιχτά” επιτρέπει την διεξαγωγή με το κεφάλι εκτός guntry για τους κλειστοφοβικούς.